Tuoteryhmät

Sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

jn-solar.fi on verkkokauppa, jossa myyjänä toimii Huoltosähkö Oy (y-tunnus 2309198-8). Toimipisteemme sijaitsee Säkylässä, Salossa, ja Turussa. Näitä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa kauppasuhteissamme. Pidätämme oikeuden muuttaa sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkiin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassaolevia ehtoja, jotka ilmenevät tältä sivulta. Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja jota emme voi kohtuudella voittaa. Tälläisessä tapauksessa ilmoitamme asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista meitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. Asiakas

Myymme tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilöille, ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty. Yritysasiakkaiden kauppasopimuksissa sovelletaan Suomen kauppalakia niiltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite. Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Emme ole vastuussa vaikutuspiirimme ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua järjestelmäämme. Asiakkaiden tiedot on tallennettu asiakasrekisteriimme, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa JN-Solar, Yrittäjäntie 5, 27800 Säkylä. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava meille allekirjoitettuina.

3. Tuotteet, ja hinnat

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.

4. Toimitus- ja maksutavat

Tarkemmat tiedot maksutavoista löytyvät kohdasta: Maksuehdot .Yritysasiakkailla on mahdollisuus myös laskutustilin avaamiseen. Lisätietoja laskutustilistä asiakaspalvelustamme. Toimitustavat löytyvät kohdasta: Toimitusehdot 

5. Takuuasiat, ja palautusoikeus

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. JN-Solar pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Testaamista ei koskaan suoriteta odottaessa, vaan tähän on varattava aikaa noin 3-5 arkipäivää. Ennen tuotteen lähettämistä takuuhuoltoon, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Huoltopaikka määräytyy valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. JN-Solar voi ohjata asiakkaansa ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä voidaan katsoa olevan etua asiakkaalle. Kuluttajalla on aina myös mahdollisuus toimittaa tuote kauttamme huoltoon. Tällöin huoltoaika on logistiikkaan kuluvan ajan verran pidempi. Huoltoaika-arvio Suomessa suoritettavassa huoltoprosessissa on 10-15 arkipäivää. Osa myymistämme tuotteista joudutaan toimittamaan ulkomaille huoltoon, koska Suomessa ei ole valmistajan valtuuttamaa huoltoa. Tällöin arvioitu huoltoprosessi on 10-20 arkipäivää.

Aiheettoman huollon kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. JN-Solar ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy meillä myös kaupan perumisen yhteydessä.

Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, kaikki käsittelykulut ja logistiset kustannukset. Ostajan tai kolmannen osapuolen kokoaman laitteiston virheenetsinnästä peritään hinnaston mukainen maksu, jos virhe ei ole JN-solar:n toimittamassa komponentissa. Virheeksi ei katsota yhteensopivuusongelmaa, ellei asiakas ole nimenomaisesti ostohetkellä todistettavasti ilmoittanut JN-Solar:lle yhteensopivuustarpeesta. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja laissa määritellyn virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. (Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine)

Kaikilla tuotteilla on kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus yksityisasiakkaille. Tuotteelle ei kuitenkaan myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu tuote. Ennen palautusta tulee asiakkaan aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme ohjeiden saamiseksi. Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Alkuperäiseen pakkaukseen ei saa liimata osoitekorttia, tai muutakaan, vaan sen tulee säilyä alkuperäiskuntoisena. JN-Solar ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. pidätämme oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään tällöin käsittely- ja postituskulut.

Myyjä ei missään tapauksissa vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Toimittajan korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Vastuu vahingosta rajoittuu aina mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet, ellei erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä, ellei toisin ole sovittu. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa

follow me on twitter follow me on facebook Instagram